شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شیراز
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸
فن های کشور عراق (بغداد)
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

فن های سانتریفیوژ ۲۵۰۰۰cfm  ۱۵۰۰۰ cfm

آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 100%
پیاده سازی پروژه 100%
میزان پیشرفت کلی پروژه 100%