پروژه ایران مال
پروژه ایران مال
مارس 9, 2019
اتاق رنگ اسکانیا – ماموت
ژانویه 14, 2019

پروژه بیمارستان بانک ملی

 

فن آکسیال تخلیه دود و فن استیل تخلیه بخار بیمارستان بانک ملی (تهران – چهارراه استانبول)

آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 100%
پیاده سازی پروژه 100%
میزان پیشرفت کلی پروژه 100%